Discommunication

日記帳

chinese diary 02

现在我起床了

xianzai wo qichuang le


睡觉"以前",我玩了十七场LOL比赛。

shuijiao "yiqian", wo wanle shiqi tang lol bisai


我玩了十个“小时”,所以从中”间“开始"就" 不 "记" “得”什么了

wo wanle shige ”xiaoshi“ , “suoyi” cong zhong“jian“ kaishi bu "jiu" “ji" “de” shenmele


但我觉得很好,因为我十二胜五”负“

dan wo juede henhao, yinwei wo shier sheng wu ”fu“


“另外”,我“终于”能够“和中国人“对”话了

“lingwai” ,wo ”zhongyu“  “nenggou" he zhongguoren “dui” shuole


我的"目标已经完成一半"了 哈哈

wode mubiao yijing wancheng yiban le haha

 

就 jiu 近づく/~について

记 ji 記憶する/覚える

得 de 手に入れる/得る/なる

负 fu 背負う/負ける

另外 lingwai 別に/他に/更に

终 zhong 終わる -> 终于 zhongyu ついに

对 dui はい(yes)/向きあう/対面する

能够 nenggou できる(can)

目标 mubiao  目標

已经 yijing もう/すでに

一半 yiban 半分