Discommunication

日記帳

chinese diary 01

hello talkで書いた内容と、単語のピンインをメモしていく

知らなかったpinyinは下にメモしてまとめていく 俺は日々精進する男

 

今天很"寒"冷。”而且“下雪了。

jintian hen ”han"leng "erqie" xiaxuele

我去了超市,但没有”食物“。

wo qu le chaoshi, dan meiyou ”shiwu“

我的”身体“很冷,能买”到“的只有可乐

wo de “shenti”hen leng nengmai ”dao“ de zhi you kele

 

寒 han 寒い

而且 er/qie しかも

食物 shi/wu たべもの

身体 shen/ti からだ

到 dao ついに/した

只 zhi だけ(only)